Nieuwe kansen voor Private Occasionlease door slimme processen van Fleetport

Nieuwe kansen voor Private Occasionlease door slimme processen van Fleetport

Fleetport heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het uitvoeren van poolbeheer voor zakelijke klanten en heeft het volledige beheer van de voertuigen en de communicatie naar de berijder vergaand geautomatiseerd waardoor een optimale klantbeleving wordt gerealiseerd.

Met de opkomst van Private lease is een nieuwe markt ontstaan voor poolbeheer van ex Private lease auto’s welke ingezet kunnen worden als Occasion lease auto, waar Fleetport inmiddels haar specialisatie van gemaakt heeft.

Unieke combinatie van berijder en klant communicatie, operationele en logistieke handelingen in één Online portal.

Met de jarenlange ontwikkeling van het online Fleetport portal is een platform gecreëerd waar zowel de berijder, de opdrachtgever/fleetmanager als de Fleetport medewerker zijn volledige werkzaamheden voor het beheer van het voertuig alsmede de volledige communicatie daaromtrent uit kan voeren en door volledige logging van alle communicatie en handelingen altijd weer terug kan kijken.

Private lease aantrekkelijk voor Occasion lease

Door de groei van Private lease de afgelopen jaren heeft dit ook als gevolg dat er veel Private lease voertuigen terugkomen bij de leasemaatschappijen welke normaal gesproken voor remarketing in aanmerking komen zoals bij zakelijke leaseauto’s. In tegenstelling tot de zakelijke leaseauto’s hebben de Private lease auto’s over het algemeen lage kilometerstanden en een jonge leeftijd, waardoor een tweede of een derde leaseovereenkomst met een Private lease klant een aantrekkelijke optie wordt ten opzichte van remarketing.

Invloed regelgeving en markt

Onder invloed van de regelgeving omtrent gemiddelde uitstoot binnen Europa en het verdwijnen van veel modellen in het A segment zal de beschikbaarheid van de hardlopende modellen binnen Private lease beperken waardoor prijzen en daarmee de leasetarieven voor nieuwe Private lease auto’s zullen stijgen, en Occasionlease nog interessanter wordt om klanten te kunnen binden.

Efficiënt proces voorwaarde voor rendement

Om te opereren in de Private lease markt en er ook rendement mee te behalen is een uiterst efficiënt proces een essentiële voorwaarde.

Door het proces van Pré intake door de berijder voor de selectie van de geschikte voertuigen tot en met het afleveren van de Occasion lease auto aan de nieuwe berijder door Fleetport uit te laten voeren, kan deze efficiëntie behaald worden.

Met behulp van slimme koppelingen met de systemen van de leasemaatschappij kan een data uitwisseling plaatsvinden en de content aangeboden worden voor het plaatsen van het aanbod op de website van de leasemaatschappij, welke dan na acceptatie van een berijder weer automatisch in de afleverplanner van Fleetport komt voor het online plannen van een afleverdatum en tijd voor het afleveren van het voertuig bij de berijder thuis of op zijn werk door een Fleetdriver van Fleetport.

Doordat Fleetport ook de volledige documentenstroom heeft geautomatiseerd kan er ook intern bij de leasemaatschappij een enorme besparing worden gerealiseerd op de administratieve afhandeling en daarmee word ook de foutkans beperkt.

Kwaliteit dienstverlening

Pieter Jongenotter: “Door onze jarenlange ervaring in het zakelijke poolbeheer hebben we de vertaalslag kunnen maken naar het “poolbeheer” voor de Private lease klanten. We zien ondanks de grote groei van het zakelijke poolbeheer binnen Fleetport ook een verschuiving naar mobiliteitsbudgetten en daarmee ook naar Private lease. We weten als geen ander dat poolbeheer (zakelijk of privé) een kritisch proces is, omdat de berijder eigenlijk een nieuwe auto verwacht en de gebruikte auto dan aan dezelfde verwachting moet voldoen. Wij hebben de afgelopen jaren door toepassing van de perfecte processen en inzet van de passende communicatie voor het managen van de juiste verwachting een enorme hoge klanttevredenheid gerealiseerd waar we trots op zijn”

Klaar voor de toekomst

“Door de combinatie van regulier autotransport met ons bedrijf De Haan Autotransport, de studentchauffeurs (Fleetdrivers) van Fleetport in combinatie met 10 Fleetport vestigingen en schadebedrijven binnen Nederland waarmee we ondersteuning bieden voor meerdere innovatieve mobiliteitsoplossingen zoals Poolbeheer, Private lease support, Occasion lease support, transport en Remarketing support, kunnen we klanten steeds meer waarde bieden en de juiste mobiliteitsoplossing aanbieden. Voor uw scenario zijn wij al helemaal klaar.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.